VELKOMMEN


Diamondheart terapi og kurser handler om at genetablere kontakten til det oprindelige, sunde og naturlige i os selv.
Det handler om at bringe bevidsthed og kærlig medfølelse ind i det skjulte og hæmmede for at frisætte livsenergien. Om at styrke modet og evnen til at leve i overensstemmelse med det som føles sandt.


Diamanthjertet refererer til den kærlighed og bevidsthed, som er nødvendig
i forandringsprocessen mod at virkeliggøre vores medfødte potentiale.
Kærlighed som inderlighed og medfølelse, giver mulighed for, og mod til at være med det som er, og bevidsthedens lys den objektivitet og klarhed der kan skelne og differenciere

Når lyset (bevidstheden) brydes gennem hjertet (kærligheden) stråler det indre som en diamant i en uendelig rigdom af farver (kvaliteter) og det er denne juvel vi med Diamondheart ønsker at fremhæve og værdsætte.

Læs mere her: Diamond Heart v/ Suzan Erritzøe


”Hjerte og skønhed refererer til sjælen. På sjælens rejse må ånd og form gøres ligeværdige, for skønheden i den ene er en dimension af skønheden i den anden. Når vi ser skønheden i den ene dimension, åbner det døren for skønheden i den anden, men kun hvis skønheden berører og opleves i hjertet. Sjæl som hjerte er enhedens rum, der åbner for oplysningens dimension”

(ukendt)